Image

Om oss

Brydalen er ei lita bygd med 82 innbyggere og ligger i Tynset kommune.

Hjertet i bygda vår
er grendehuset Midtvang, det er der vi samles for å feire små og store begivenheter. Det er Brydalen Ungdomslag, BUL, som eier og drifter grendehuset. Alle Brydalens innbyggere er eiere av Midtvang og dermed medlemmer i BUL, dette ble bestemt i 1991.

BUL ble stiftet i 1912 og 11. juli i 1932 ble den første Midtsommerfesten arrangert.

I perioden 1970-2000
var denne festen en regional begivenhet. Hit kom det folk milevis fra i buss, på lastebilplaner, i bil, på traktor og sykkel. Noen år ble det solgt opptil 1200 billetter, og hele bygda måtte være med på dugnaden. Festen var en gullgruve og gjorde at vi hadde penger på bok. Den siste Midtsommerfesten ble arrangert i 2008 og siden da har vi tæret på kapitalen.

BUL trengte et nytt arrangement som kunne sikre videre drift av Midtvang, og Høgget, to-dagers i Brydalen tok form.
Høsten 2015 startet styret i BUL med å rekruttere kjernefolk og fikk på plass en prosjektgruppe på 11 personer.

Hele bygda deltok på dugnaden som tok til i april 2016
og som ble sluttført med arrangementet 6.-7. august 2016. Vi hadde sammen hogd tømmer, bygd vei, ryddet frem et naturlig amfi ved Spekas elvebredd, bygd en tribune med sitteplass for 650 personer, en scene, en heis for utstyr, samt toaletter. Uteområdet ble opparbeidet og satt i stand til å ta imot publikum. Etter 2500 dokumenterte dugnadstimer hadde vi gjort en naturperle tilgjengelig for folk flest, det var nå klart for utekonsert på familiehelgens første dag.

Sitater fra pressen:
«Rigger regionens råeste scene», «spektakulære Høgget amfi», «Brydalens mesterverk», «uslåelig gjennom dugnad», «Et halvt år etter at en sprø idé festet seg i bakhodet på bygdefolket var vi vitne til en forestilling som fikk nakkehårene til å reise seg.»

Familiehelgens andre dag byr vi på en familiedag.
Motbakkeløpet Beteberget opp hadde 101 deltagere første sesong. Det var mye folk som besøkte Ville vesten for å ri på hest, spiste nydelig mat i Granskuddet café, deltok i lagkonkurransen Høgget-mesterskapet, prøvde seg i hinderløypa Boot camp, kjøpte varer med gjenbruksverdi på bruktmarkedet, bø på auksjonsvarene, satset penger på tuppebingo.

Vi hadde, på under ett år, planlagt og gjennomført et to-dagers arrangement, det første av mange som kommer.

2022 -2023

To-dagers konseptet ble tatt opp til evaluering høsten 2022. Da hadde vi gjennomført 5 arrangement og lagt bak oss to koronaavlysninger. Bygdefolket var helt klar på at det var for stor belastning med et todagers arrangement som krevde mye dugnadsinnsats over mange dager. En oppdeling av arrangementet vårt ble løsningen. 2023 blir første året med et todelt arrangement. Høgget dagen 18.juni og Høgget konserten 19.august.

2024

Høgget dagen 30.juni

Høgget konserten 17.august

Sitat fra pressen:
«Mauren kan løfte mer enn 50 ganger sin egen kroppsvekt. Det er imponerende. Hvor tung bør hver enkelt av brydølene kan tåle vites ikke, men sikkert er at når de løfter i flokk, ja så får de tilnærmet umenneskelige krefter.»

Vår ledestjerne gjennom hele prosessen har vært: