Løypeprofil

Beteberget Opp starter ved Midtvang i dalbunnen av Brydalen og ender på fjellet, 400 høydemeter lengre opp. Traséen følger veien sørover langs dalbunnen og opp seterveien til Bete, med en distanse på 3,8 km.
Dette er en kraftprøve med en gjennomsnittlig stigning på 15 % hvor den bratteste delen er på hele 51 %, men også fullt gjennomførbart for mosjonister.

Traséen går gjennom flott terreng og vakker urskog som ender med en flott utsikt på toppen.